JETRA AGENCY APS


Jernbanens fremtid bygger på fortiden.


Jetra Agency ApS ved Niels Jensen er en rådgivende konsulentvirksomhed baseret på gedigen viden om jernbane- og vejtrafikkens og dens infrastrukturs forudsætninger.


Alt for ofte glemmes fortiden – og dagens aktører starter deres bestræbelser ved at se bort fra eller glemmer fortidens erfaringer. Det seneste eksempel på jernbaneområdet er den nye operatør DSBFirsts overtagelse af Øresundstrafikken i januar 2009. Trafikken løb hurtigt ind i vanskeligheder – fordi man så bort fra de erfaringer DSB-ledelsen dyrebart havde høstet i begyndelsen af 1980´erne.


Mange teknikere i dagens jernbanesektor kender ikke de lovgivningsmæssige og politiske sammenhænge, der ligger til grund for dagens situation. Det er her, at jeg kan tilføje aktuelle og fremtidige projekter merværdi.


Niels Jensen

Tel: 45 88 55 88

Mob: 40 55 55 88

Fax: 45 88 59 83

Email: niels.jensen@jetra.dk

Forsideindex.html
Jetra Teknikteknik.html

Jetra Agency

Kontaktkontakt.html

Stengårds Allé 10 ‧ 2800 Kgs. Lyngby ‧ Tel: 45 88 55 88 ‧ Mob: 40 55 55 88 ‧ niels.jensen@jetra.dk

mailto:niels.jensen@jetra.dk?subject=Jetra.dk
2008 © Jetra - Design AJency Websiteshttp://andersjensen.com/AJency_Websites.html

Viden om transport

JETRA.DK

“If we do not honour our past, we loose our future.

If we destroy our roots, we cannot grow.”

Hundertwasser