Foredrag

Hør om Danmarks involvering i Den Kolde Krig.

Fæstningen der reddede Danmark fra Den 1. Verdenskrig

Foredrag om Danmarkshistoriens største anlægsarbejde, der sikrede Danmark mod inddragelse i Den 1. Verdenskrig.

Foredraget tager ca. 2 timer incl. en pause på ca. 15 minutter.

Forud for udbruddet af Den 1. Verdenskrig havde den militære ledelse i Tyskland planlagt et angreb på Danmark for at forhindre britisk landgang og få kontrol over De danske Stræder Lillebælt, Storebælt og Øresund. Den stærke fæstning omkring København fik tyskerne til at opgive angreb på Danmark.

'Fæstningen der reddede Danmark fra Den 1. Verdenskrig'. Forfatter: Niels Jensen

Flugten over Østersøen

Foredrag om de tusinder af DDR-borgere, der risikerede livet ved at flygte over Østersøen - og de få det lykkedes for…

Foredraget tager ca. 2 timer incl. en pause på ca. 15 minutter.

Foredraget bygger bl.a. på beretninger fra overlevende flygtninge fra DDR, danske hjælpere og andet kildemateriale.

'Flugten over Østersøen'. Forfatter: Niels Jensen

Stay behind - Myter og fakta om NATO's Okkupationsberedskab Under Den kolde Krig 1945 - 1990

De mange myter og manglende politiske udmeldinger om hemmelige NATO hære gav under Den kolde Krig anledning til mange avisskriverier og nedsættelse af undersøgelseskommissioner. Hvad var fakta - og hvad var myter om NATO ́s okkupationsberedskab i tilfælde af en sovjetrussisk besættelse af Danmark?

Foredraget tager ca. 2 timer incl. en pause på ca. 15 minutter.

Foredraget bygger på materiale frigivet af kilder i USA, Østrig, Danmark og Israel, og giver svar på hvad der er myter og fakta - mest fakta.

'Stay behind - Myter og fakta om NATO's Okkupationsberedskab Under Den kolde Krig 1945 - 1990'. Forfatter: Niels Jensen

Prisen for Sønderjylland

I 1920 overtog Kongeriget Danmark, fra kongeriget Preussen, ansvaret for Nordslesvig - det nuværende Sønderjylland.

Det blev dyrt. Det kostede milliarder af nutidskroner. Nordslesvig var infrastrukturelt et fallitbo. Landsdelen var slidt ned af den preussiske fortyskningspolitik og 1. Verdenskrigs udpining af menneskelige og materielle ressourcer.

Den danske Rigsdag måtte derfor tilsidesætte egne vedtagne principper og yde store økonomiske bidrag til genetablering af Sønderjyllands infrastruktur som jernbaner, veje, havne, elektricitetsforsyning, telefonnet og meget andet. Samtidigt øjnede kongerigske erhvervsfolk nye forretningsmuligheder.

Foredraget tager ca. 2 timer incl. en pause på ca. 15 minutter og bygger på bogen "Hjælpen til Sønderjylland 1920-1940".

Der er mulighed for at købe bogen ”Hjælpen til Sønderjylland 1920-1940” udgivet april 2023.

'Prisen for Sønderjylland'. Forfatter: Niels Jensen

Ivan - og Putin - ved hvor du bor!

Foredraget bygget på bogen ”Den hemmelige Krig - Truslerne mod Danmark 1949-1990” udgivet november 2022 - og tager udgangspunkt i den hemmelige russiske og østtyske kortlægning af Danmark under Den kolde Krig - og Warszawapagtens angrebsplaner mod Danmark. Foredraget præsenterer tidligere hemmeligt materiale fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Central Intelligence Agency og tilsvarende organisationer i Storbritannien og Sverige.

Foredraget tager ca. 2 timer incl. en pause på ca. 15 minutter. Der er altid løs bagkant. Foredraget sker på baggrund af en powerpoint præsentation baseret på ca. 70 slides. Foredraget afrundes med den nu helt ændrede geostrategiske situation i Østersøområdet og omkring de danske stræder Øresund, Storebælt og Lillebælt i forbindelse med krigen i Ukraine. Der er rig mulighed for tilhørerne til at stille spørgsmål. I de fleste tilfælde kan spørgsmålene besvares fyldestgørende.

I forbindelse med foredraget arrangeres en lille udstilling af hemmelige kort, hemmelige planer, fotografier, håndbøger og andet i relation til foredraget. Der er mulighed for at købe hemmelige russiske kort over udvalgte dele af Danmark - i alle målestoksforhold. Der er mulighed for at købe bogen ”Den hemmelige Krig” udgivet november 2022.

'Ivan - og Putin - ved hvor du bor!'. Forfatter: Niels Jensen

For Dannebrogs Ære

Foredraget bygger på bogen ”For Dannebrogs Ære” udgivet af Odense Universitetsforlag 1999. Det omtaler den ulovlige hvervning af frivillige danske soldater til indsats i 1919 i Estlands og Letlands frihedskrige. En hvervning, der var klart ulovlig i henhold til gældende dansk lov, men det så den danske regering gennem fingre med - på grund af hensyn til sejrsmagterne i Den 1. Verdenskrig - disse sad med nøglen til Sønderjyllands Genforening.

Foredraget tager ca. 2 timer incl. en pause på ca. 15 minutter, og er baseret på en Power point præsentation.

I forbindelse med foredraget arrangeres en lille udstilling af kort, planer, billeder og dokumenter i relation til Dansk-Baltisk Auxiliær Corps, der deltog i hårde kampe mod bolsjevikiske styrker i de baltiske landes frihedskrig i 1919. Foredraget trækker udviklingen op til i dag, hvor der er dansk militær tilstedeværelse i de tre baltiske lande.

'For Dannebrogs Ære'. Forfatter: Niels Jensen

Brændpunkt Østersøen under Den kolde Krig - og nu...

Den nye hybridkrig og angrebet på gasledningerne.

Danmarks beliggenhed som Østersøens Lås har gennem århundreder været - og er stadig et sikkerhedsproblem for kongeriget Danmark. Med englænderne, nederlænderne og amerikanerne i vest - og russerne, svenskerne, hansestæderne og tyskerne i øst - ligger Danmark i en udsat position.

Foredragene bygger på min uddannelse som reserveofficer i Flyvevåbnet - Flyverløjtnant af 2. Grad af Reserven, uddannelse ved Hærens Specialskole og baggrund som taktisk efterretningsofficer i 1970'erne og 1980'erne.

'Brændpunkt Østersøen under Den kolde Krig - og nu...'. Forfatter: Niels Jensen

Organiser et foredrag

Hvis du er interesseret i at organisere et foredrag kan du booke Niels direkte på niels.jensen@jetra.dk.

Det er yderligere muligt at booke via ARTE Booking på telefon 38481400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Kontakt

Niels Jensen

niels.jensen@jetra.dk